ABSOLUE SOFT CREAM
WITH GRAND ROSE EXTRACTS

SỨC MẠNH TÁI TẠO TỐI ƯU,
DUY TRÌ LÀN DA SÁNG BỪNG SỨC SỐNG
Sau 28 ngày

CHÚC MỪNG BẠN
ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC TRÒ CHƠI

TỔNG SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ:

BẠN NHẬN ĐƯỢC MỘT MÓN QUÀ TỪ LANCOME, NHẬN QUÀ TẠI:

CỬA HÀNG LANCÔME

VINCOM ĐỒNG KHỞI - 72 LÊ THÁNH TÔN,
PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH